به نام هستی بخش - بهروز فرهادیان - 24 - 1 - 1395 bfarhadian37@gmail.com –

 

 

 

واقعیت نادیدنی

          برخی شرط پذیرش واقعیتی را ، دیدن آن می دانند و اگر قابل دیدن نبود به این معنا تصور می کنند که وجود ندارد . مادی گرایان چنین عقیده ای دارند ولی این فکر چنان بی اثر و غیر منطقی است که اصرار بر آن نتیجه اثربخشی ندارد .

          واقعیت ها را باید به گونه ای شناخت و تعریف کرد که موجودی ، نادیده گرفته نشود ولی اعتقادات همیشه هماهنگ با اعمال نیستند . تمایلات سیری ناپذیر ، اعمالی به دنبال دارد که حقوق دیگران را از بین می برد گرچه در اعتقادات از حق دیگران سخن بر زبان آورد . رفتار برخی سیاستمداران گواه خوبی بر این فکر است .

          گفتنی است که به دلایلی واقعیت های مادی همۀ موجودات نیستند و در همین جهان هم واقعیت های نادیدنی عادی هستند و عموم مردم آنها را پذیرفته اند . مثلاً "عقل" قابل دیدن نیست اما همه آن را پذیرفته اند و اگر کسی را فاقد آن دانستند ، نوعی اهانت تلقی می شود . گذشته از این ، برخی پذیرفتنی ها به دلیل اعتماد به گوینده می باشد که صاحب نظر شناخته شده است . چه کسی به ستاره ای که صدها میلیون سال نوری با کهکشان راه شیری فاصله دارد ، رفته است ؟ اما این خبر پذیرفته شده چون فرد یا گروهی متخصص با آگاهی و علم لازم نظر داده اند .

          همینطور اگر فرد متخصص و آگاهی از وقوع یک حادثه بزرگ خبر داد ، گرچه حیرت آور باشد اما چون گوینده خبر ، به خبر آگاهی دارد ، پذیرفتنی است . زندگی بشر بدون این باورها معنا ندارد و مغشوش کردن برخی باورها ، سؤال برانگیز است .

          به دلایلی که در جای خود ذکر شده ، پیامبران مورد اعتماد بودند ولی سخنانشان تحیر و تفکر همیشگی را به دنبال داشت و دارد . آنها خبر از واقعیت های نادیده ای می دادند که کس دیگری علم ، باور و توان خبردادن آنها را نداشت . همین نداشتن ها انگیزه مخالفت و موضع گیری می شد .

          یکی از خبرهای شگفت پیامبران ، دنیایی است که در آن انسان ها به نتایج کارهایشان می رسند و جاودانگی شکل می گیرد . این دنیا پس از مرگ رخ می نماید و انسان را به پذیرش واقعیت می کشاند و ارزش و قدر این دنیا در آن روز بهتر شناخته می شود اما دیگر فرصتی برای جبران نیست .

          باور به وعده ها ، به تنهایی کافی نیست و باید با اعمالی همراه گردد که معتقدین را از دیگران جدا سازد . پیامبران بیان کنندۀ این اعمال هستند که از سوی خدا تعیین و وحی شده اند . متخصصین زندگی پس از مرگ و حیات جاودانه به اموری که دعوت کرده اند ، خود پایبندند و پیشتاز می باشند .

منبع : مقالاتواقعیت نادیدنی منبع : واقعیت نادیدنی منبع : مقالاتواقعیت نادیدنی منبع : مقالاتواقعیت نادیدنی
برچسب ها : واقعیت ,          ,پیامبران ,آگاهی ,پذیرفته ,ندارد ,قابل دیدن ,واقعیت نادیدنی